Skontaktuj się z nami

Egzamin na doradcę podatkowego

Egzamin na doradcę podatkowego

Aby doradca podatkowy mógł uzyskać uprawnienia musi zdać państwowy egzamin, który oczywiście nie jest prosty. Składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej dopuszczane są jedynie te osoby, które zdały część pisemną czyli część teoretyczną.

Można jednak powtarzać taki egzamin pisemny, jeśli się go nie zda. Jednak, taki egzamin ponownie można zdać dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia niezdania egzaminu. Dlatego też, czas oczekiwania jest dość spory i niekomfortowy dla osoby ubiegającej się o to stanowisko. Gdy już egzamin pisemny zostanie zdany, to część ustnej można przystąpić w terminie do roku od momentu zdania egzaminu pisemnego. Większość osób jednak stara się, aby zdać egzamin ustny od razu. Dzięki temu, ma się możliwość szybkiego podjęcia pracy w zawodzie, ponieważ ma się wszystkie stosowne uprawnienia. Jak najbardziej doradca podatkowy musi się spieszyć, ponieważ przepisy szybko się zmieniają, a jego wiedza musi być na bieżąco uzupełniania, aby mógł we właściwy sposób wykonywać swoje obowiązki.