Skontaktuj się z nami

Jakie zadania ma doradca podatkowy?

Jakie zadania ma doradca podatkowy?

Przede wszystkim do obowiązków doradcy podatkowego należy udzielanie podmiotom, płatnikom i inkasentom porad i opinii, które związane są z szeroko rozumianymi podatkami. Dzięki temu, będą oni widzieli jak mają postąpić w takiej sytuacji.

Będą mogli poradzić sobie z Urzędem Skarbowym, gdy ten będzie próbował wciągnąć ich w lawinę podatkowych kłopotów. Ponadto, doradca podatkowy może także prowadzić na zlecenie danej osoby księgi podatkowe, które bardzo często posiada przede wszystkim przedsiębiorstwo. Prowadzi również różnego rodzaju ewidencje podatkowe i udziela wszelkiej pomocy w tym zakresie. Do uprawnień doradcy należy również sporządzanie zeznań podatkowych lub udzielanie pomocy w ich wypełnianiu. Na pewno doradca podatkowy w tym zakresie nam pomoże. Nie zostaniemy z tym sami, a jak wiadomo podatki dla większości osób są czarną magią. Doradca może również reprezentować podmioty przed organami administracji publicznej, jeśli jest taka konieczność i jeśli w tym zakresie podatnik potrzebuje pomocy.