Skontaktuj się z nami

Spieniężenie majątku dłużnika

Spieniężenie majątku dłużnika

Niestety, ale zdarzają się sytuacje, w których firma lub prywatna osoba wpadają w poważne kłopoty finansowe. Czasem sytuacja jest tak poważna, że w drzwiach firmy lub prywatnego domu pojawia się komornik. Jednym z kroków, jakie może wykonać jest zlicytowanie majątku dłużnika.

Gdy komornik zapuka do naszych drzwi sytuacja staje się już naprawdę bardzo poważna. Jest to zazwyczaj sytuacja, w której już wiele nie możemy zrobić. Szczególnie, jeżeli nie mamy pieniędzy na spłacenie długów. Musimy się wtedy poddać i oddać cały majątek komornikowi. Przeprowadzi on wtedy licytacje komornicze w Szczecinie, które pozwolą pozyskać pieniądze potrzebne na spłacenie całego zadłużenia, jakie powstało w wyniku zaniedbania lub niefrasobliwości danej osoby. Na pewno taka sytuacja nie będzie należała do najprzyjemniejszych. Jednak, gdy narobiło się długów i nie ma możliwości ich spłacenia, trzeba ponieść tego konsekwencje.

Zazwyczaj licytacje komornicze prowadzone są z udziałem osób zainteresowanych kupnem określonych produktów czy akcji. Takie osoby mogą je nabyć bez żadnych problemów oferują określoną sumę. Nie ma ryzyka, że zakupiona na takich licytacjach rzecz będzie źródłem kłopotów. Wszystko odbywa się w legalny i zgodny z prawem sposób. Osoba nabywająca dany przedmiot nabywa do niego prawo własności. Od tego momentu to ona jest jego właścicielem. Nikt nie może jej takiej rzeczy odebrać, a poprzedni właściciel przestaje mieć do takiej rzeczy jakiekolwiek prawo. Zresztą utracił je już w momencie, gdy taka rzecz została mu odebrana przez komornika.

W związku z tym, czasem warto uczestniczyć w takich licytacjach komorniczych, ponieważ można za relatywnie niskie kwoty nabyć rzeczy, papiery wartościowe oraz akcje, które pozwolą rozwinąć posiadaną firmę lub pozwolą na zdobycie wyjątkowo cennej rzeczy. Zazwyczaj komornik z dużym wyprzedzeniem ogłasza na swojej stronie internetowej informacje o tym, że planowała się licytacja określonych rzeczy. W związku z tym, można zaplanować sobie czas w taki sposób, aby móc w takiej licytacji uczestniczyć.

Źródło: komornik8.szczecin.pl